Workshops

I forbindelse med tilmelding til Lægemøde 2021 skal repræsentanterne prioritere deres deltagelse i følgende workshops:

 

Workshop 1. Klima og sundhed – hvad er lægernes opgave?

Vi får dagligt nyheder om naturkatastrofer, der på den ene  eller anden måde er forbundet med klimaforandringerne. Indlandsisen smelter, skovene brænder, temperaturerne stiger, og WHO har erklæret klimaforandringerne som den største trussel for den globale sundhed. Klimaforandringerne er for alvor rykket tæt på – så tæt på, at folkesundheden i dag er truet af nye sygdomme eller forværring af allerede eksisterende sygdomme.

Lægeforeningen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der udvikler en politik om klima og sundhed.

Kom og hør, hvad den handler om, og bidrag med idéer til, hvordan du selv og sammen med dine lægekolleger kan arbejde for sundhed gennem indsatser mod klimaforandringer og ved at reducere de drivhusgasser  og andre skadelige partikler, som også sundhedsvæsenet udleder .

Workshoppen er inddelt i to faser. Den indledes med et kort vidensoplæg om og diskussion af politikken ved Anna Roe Rasmussen, medlem af arbejdsgruppen for udvikling af politikken for sundhed og klima. som deltagerne kan komme med spørgsmål og kommentarer til.  I den anden fase af workshoppen skal deltagerne selv skal bidrage med ideer og inspiration til aktiviteter, som Lægeforeningen kan igangsætte for at politikken kommer ud og lever blandt medlemmerne.

 

 

Workshop 2. Fremtidens læge – kompetencer og kapacitet i et sammenhængende sundhedsvæsen

Kom, hør og del bud på fremtidens læge, revisionen af den lægelige videreuddannelse samt den livslange lægeuddannelse.

Speciallæger er helt centrale for patientbehandlingen og dermed det danske sundhedsvæsen. Derfor arbejder Lægeforeningen for at sikre flere videreuddannelsespladser og de bedste vilkår for uddannelse.

På workshoppen skal vi drøfte, hvad fremtidens speciallæger skal kunne – både i forhold til patientsammensætning, arbejdsopgaver i sundhedsvæsenet og ikke mindst i forhold til den teknologiske udvikling - og hvordan disse kompetencer kommer i spil i hhv. læge- og videreuddannelsen.

En del af dette arbejde er det pågående arbejde med revisionen af den lægelige videreuddannelse i regi af Sundhedsstyrelsen, som deltagerne i workshoppen vil få en status på, og kan være med til at drøfte perspektiverne i.

.

 

 

Workshop 3. Etik og Covid-19-vacciner

Vaccineudrulningen og genåbningen af det danske samfund har skabt stor debat fx om vaccinepas, tvangsvaccination, krav om vaccination.

Formålet med workshoppen er at give deltagerne mulighed at debattere de etiske spørgsmål, der opstår, når vacciner skal rulle ud så hurtigt og bredt som under den nuværende pandemi.

 

I workshoppen kan du blandt andet debattere om borgere og læger er etisk forpligtiget til at modtage en COVID-vaccine? Og hvilke etiske dilemmaer opstår, når brug af vaccinepas bliver udbredt?

Vaccineudrulningen og genåbningen af det danske samfund har skabt stor debat f.eks. om corona-pas og om alle har pligt til at lade sig vaccinere.

Formålet med workshoppen er at give deltagerne mulighed at debattere de etiske spørgsmål, der opstår, når vacciner skal rulle ud så hurtigt og bredt som under den nuværende pandemi.

I workshoppen kan du blandt andet debattere om borgere og læger er etisk forpligtiget til at modtage vacciner, når der opstår en pandemi? Og hvilke etiske dilemmaer opstår, når brug af corona-pas er adgangskravet for at deltage i en bred vifte af hverdagsaktiviteter?

 

 

Workshop 4. Hvad er lægernes og Lægeforeningens rolle i en digital verden med løbende innovationsprojekter og stigende datamængder?

Deltag i to inspirerende debatter, hvor du får lejlighed til at diskutere, hvordan vi læger skal forholde os til stigende datamængder i sundhedsvæsenet, samt om innovation og ny teknologi beriger eller udfordrer sundhedsvæsenet?

I workshoppen bliver du klogere på, hvilke udfordringer sundhedsvæsenet og vi læger står overfor som følge af den stigende digitalisering. Vi har to nedslagspunkter: Vi skal drøfte, hvordan sundhedsvæsenet kan håndtere de stigende datamængder – herunder patientsikkerhed og lægens ansvar.

Herudover skal vi se på innovation i sundhedsvæsenet, som i stigende grad bliver italesat som en væsentlig faktor i håndteringen af sundhedsvæsenets udfordringer.

 

 

Workshop 5. Danmarkshistoriens største vaccineindsats – hvad kan vi lære?

Når Lægemødet afholdes, går indsatsen efter vaccineplanen ind i sin sidste fase og ca. 4,8 millioner danskere vil have modtaget tilbud om vaccination med en første og anden vaccination.

Workshoppen giver deltagerne mulighed for at få et indblik i sundhedsmyndighedernes overvejelser og erfaringer med vaccineindsatsen samt mulighed for at drøfte, hvad vi kan lære af indsatsen og hvad kan/skal vi gøre bedre til næste gang.

 

 

Workshop 6. Internt demokrati i Lægeforeningen

Kom og hør om, hvor langt Demokratiudvalget er nået i sit arbejde og hvilke udfordringer udvalget har drøftet.

Lægeforeningens vedtægter blev i 2008 ændret væsentligt; en ændring som havde betydning for både Lægeforeningens demokratiske funktion og dens sammenhængskraft.

Derudover er der siden 2008 sket et ret betydeligt skift i størrelsesforholdet mellem de forhandlingsberettigede foreninger og Foreningen af Pensionerede Læger. Især er Yngre Læger og Foreningen af Pensionerede Læger vokset, mens PLO og FAS er reduceret.  Fortsætter udviklingen er der stor sandsynlighed for, at især Yngre Læger vil nærme sig 50 pct. af medlemmerne og om nogle år omfatte mere end halvdelen af Lægeforeningens medlemmer. 

På denne baggrund har Lægeforeningens bestyrelse besluttet, at der skal ses nærmere på konsekvenserne af de demokratiske beslutningsprocesser i Lægeforeningen.

  • Hvordan udfordrer udviklingen Lægeforeningens organisatoriske struktur og den måde, som foreningen træffer beslutninger på?
  • Hvordan sikrer vi sammenhængskraften, og at Lægeforeningen bliver ved med at være en forening med en stærk sundhedspolitisk stemme?

Det har Lægeforeningens bestyrelse i 2020 besluttet, at et nedsat Demokratiudvalg skal komme med forslag til løsninger på.