Henrik Ullum

 

Baggrund

Jeg stiller op som formand for Lægeforeningen som erfaren diagnostiker, fuldblodsforsker og passioneret sundhedspolitiker. Jeg brænder for det lægefaglige virke og håber, at jeg får mulighed for at være en stærk stemme for Lægeforeningen.

Arbejdet som diagnostiker begyndte, da jeg i år 2000 efter i seks år at have arbejdet med infektionsmedicin skiftede til klinisk immunologi. Det blev et fokusskift fra behandling til diagnostik af infektionssygdomme, og jeg har de sidste 14 år som overlæge ledet et stort virologisk laboratorium for patient- og donortestning. Jeg er herudover lægefaglig ansvarlig for al tapning af blod til transfusion i Region Hovedstaden. Jeg er dybt engageret i det tværfaglige samarbejde mellem diagnostik og patientbehandling, som er et væsentligt grundlag for vores sundhedsvæsen.

Jeg har været forskningsaktiv siden medicinstudiet, idet jeg dybt og fast tror på, at forskning og evidens skal være det solide grundlag, som moderne medicin og sundhedspolitik skal hvile på. Tidligt i mit forskningsliv arbejdede jeg med store HIV-studier både i Danmark og senere forskellige steder i Afrika. Jeg har de sidste 10 år som forsker fokuseret på at opbygge store, nationale forskningssamarbejder og biobanker til belysning af sygdomsmekanismer. Den motivation, der har drevet mig, har været dels at skabe viden til at forstå og håndtere sygdom, dels det fælles samarbejde, hvor man sammen med kolleger kan skabe utrolige resultater.

Jeg har de sidste 10 år brugt rigtig meget tid på sundhedspolitik i bestyrelsen for De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), hvor jeg siden november 2015 har haft æren og fornøjelsen af at være formand. Jeg har som LVS-formand fået mulighed for at deltage i en lang række sundhedspolitiske processer og oplevet, hvordan vores lægefaglige stemme bliver hørt og kan være med til på afgørende vis at påvirke den danske sundhedspolitik. Jeg har som formand for LVS opbygget et kæmpe netværk fra sundhedspolitikere på Christiansborg til ledelserne i regionerne og vores vigtige allierede i andre interesseorganisationer. Jeg har som formand for LVS oplevet, hvordan vi, når vi som læger allierer os med andre interessenter, kan komme igennem med vigtige, sundhedspolitiske agendaer. Jeg har en brændende interesse for sundhedspolitik generelt og håber at kunne få lov at videreføre denne interesse som formand for Lægeforeningen.

Jeg bor i Hillerød, er gift med Kathrin og har fire dejlige børn i alderen 17-28 år. Jeg elsker sport og bruger daglige cykelture mellem Hillerød og København som et mentalt frirum.

Fuldt CV – se LinkedIn-profil

Valgoplæg

Vi skal sikre, at fremtidens Lægeforeningen står på et solidt fundament af: en styrket faglig stemme, øget samarbejde og rummelighed. Lægeforeningen skal være det faglige fyrtårn, hvormed vi skaber et sundhedsvæsen, der er bedre for patienterne, hvor ressourcerne svarer til opgaverne og hvor vi alle kan have gode og trygge arbejdsliv.  

En styrket faglig stemme i et trængt sundhedsvæsen

Vi har i de seneste år oplevet, at den lægefaglige stemme har haft svært ved at trænge igennem. Det gælder politisk indførte behandlinger uden evidens, udsultning af sundhedsvæsnet og et øget fokus på klager og sanktioner, selvom viden siger, at læring og træning giver bedre patientsikkerhed. Vi ser, at selvopstillede eksperter på sociale medier fylder uforholdsmæssigt i forhold til faktuel, sundhedsfaglig viden. Vi skal insistere på vores ytringsfrihed og på, at det skal være fagligheden, der vejer tungest. Vi skal arbejde strategisk på, at vi som læger fylder mere i den samlede sundhedsdebat. Vi skal i fællesskab styrke det lægefaglige lederskab, fordi den gode faglige ledelse er nøglen til et godt sundhedsvæsen.

Øget samarbejde

Vi har brug for de stærke søjler til at sikre gode trygge arbejdsvilkår for vores medlemmer og til at sikre fokus på de specifikke forhold, der har særlig betydning for hver af søjlerne. Jeg vil hver eneste dag kæmpe for, at vi finder fællesnævnerne og fokuserer mere på dem end på områder, som vi ser forskelligt på. Jeg vil arbejde for, at vi spiller hinanden bedre, så Lægeforeningen både indadtil og udadtil fremstår som en stærk enhed.

Fremtidens Lægeforening for alle slags læger

Vi er mange forskellige slags læger, der alle skal føle os hjemme i Lægeforeningen. Vi tilhører forskellige søjler alt efter, hvor vi er i vores karriere og hvilke arbejdsvalg, vi har gjort.  Min vision for Lægeforeningen er som et hus med mange rum, højt til loftet og stærke mure. De mange rum skal sikre, at vi alle føler os hjemme. Det høje loft betyder, at der er plads til diskussioner og visioner, men at vi altid finder løsninger sammen. De stærke mure er den dybe faglighed og sundhedspolitik, der binder os sammen, og som i sidste ende skal være ledetråden i alt vores arbejde.

Jeg håber, at jeg med min faglighed, viden om samarbejde og sundhedspolitiske erfaring sammen med jer kan være med til at opfylde den vision for fremtidens Lægeforening.