Formandens mundtlige beretning

Her kan du læse formandens mundtlige beretning til Lægemøde 2020.