Nyheder

Behovet for behandling i psykiatrien har aldrig været større. Trods fremskridt mange steder bruges der stadig færre ressourcer på den enkelte patient. Lægeforeningen understreger i et nyt udspil behovet for, at regeringens kommende psykiatriplan er ambitiøs, og at der følger tilstrækkeligt med...
21/04/18
Lægeforeningens repræsentantskab har på årets Lægemøde vedtaget 27 principper, der beskriver de etiske forpligtelser, som læger har over for patienter, kolleger, samfundet og sig selv. ”Formålet med principperne er at fremme god lægegerning til gavn for patienterne,” siger Lise Møller, formand for...
21/04/18
Lægeforeningens Ærespris er på årets Lægemøde givet til Merete Nordentoft, professor og overlæge i psykiatri. Hun får prisen for sit store arbejde med at forbedre behandlingen for patienter med psykisk sygdom.
20/04/18
Den såkaldte Svendborgsag har gjort, at et flertal af læger skriver unødvendige ting ind i journalerne. Ifølge en ny undersøgelse er der generel usikkerhed om journalføring, viser ny Gallupundersøgelse. Det er et umisforståeligt signal om behovet for klare regler, mener Lægeforeningen.
19/04/18
Seks ud af 10 speciallæger i psykiatri svarer i en ny undersøgelse, at de hver dag bruger mindst 20 procent af deres arbejdstid på administrative opgaver. Det svarer samlet set til over 100 fuldtidsstillinger. I en tid med akut mangel på psykiatere opfordrer Lægeforeningen regionerne til at ansatte...
12/04/18