Materiale til Lægemødet

Det samlede materiale til Lægemøde 2019 vil blive offentliggjort her på siden.
Senest 14 dage før selve Lægemødet, vil du kunne finde alt samlet materiale.