Materiale til Lægemødet

Materialet til Lægemøde 2020 vil blive lagt på siden løbende. Det samlede materiale vil være tilgængeligt senest fire uger før mødet.

Ifølge Lægeforeningens vedtægters pkt. 13.4 skal forslag til ændringer i Lægeforeningens vedtægter m.v. offentliggøres i Lægeforeningens medier 10 uger før mødets afholdelse. Dette er en betingelse for, at forslagene kan vedtages ved Lægemødet.