Nyheder

Formandsvalg 2020

Program

Fredag 19. juni
13.00
Formanden åbner Læge- og repræsentantskabsmødet
13.30
Hilsen fra Sundhedsministeren
13.35
Formandens beretning. Drøftelse af formandens og bestyrelsens beretning
14.40
Uddeling af Lægeforeningens ærespris
15.00
Vedtægtsændringer

6.1. Den regionale repræsentation Bestyrelsens forslag til ændringer i:

  • Lægeforeningens vedtægters pkt. 5. Den regionale repræsentation
  • Standardvedtægt for Lægeforeningens regionale repræsentationer

6.2. Foreningen af Pensionerede Lægers forslag til ændring i Lægeforeningens vedtægters pkt. 6. Optagelse

6.3. Bestyrelsens forslag til ændring i Forretningsorden for Lægeetisk Nævn § 1

6.4. Grønlands Lægeforenings forslag til ændringer i vedtægterne for Grønlands Lægeforenings § 2 Formål og opgave, § 9 Grøn lands Lægeforenings bestyrelse og § 12 Regnskab

15.45
Godkendelse af Lægeforeningens regnskab for 2019
16.00
Godkendelse af budget og kontingent for 2021, herunder fastsættelse af vederlag for formand og bestyrelse

Mødet åbnes med et kort musikalsk indslag.

Sundhedspolitisk debat på Lægemøde 2020. Her skal debatteres, hvordan vi konkret kan styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen samt mindske uligheden i sundhed.

16.30
Valg af lægelige revisorer (for 3 år)

a) 1 medlem: Peter August Haahr (FAS) afgår efter tur og kan genvælges
b) 1 medlem: Johannes Krogh (Yngre Læger) afgår efter tur og kan genvælges
c) 1 suppleant: Lene Brorson-Riis (PLO) afgår efter tur og kan genvælges

16.35
Antagelse af statsautoriseret revisor (for 3 år)

Revisionsfirmaet Ernst & Young v/ statsautoriseret revisor Mogens Andreasen afgår efter tur og kan genantages.

16.40
Valg af formand (for 3 år)
18.15
Valg til bestyrelsen, Voldgiftsretten og Lægeetisk Nævn

Valg til bestyrelsen (for 3 år):
a) 1 medlem valgt efter indstilling af FAS: Lise Møller afgår efter tur og kan ikke genvælges
b) 1 medlem valgt efter indstilling af FAS: Kirsten Ilkjær afgår efter tur og kan genvælges

 

Valg til Voldgiftsretten (for 3 år):
a) 1 medlem valgt efter indstilling af Yngre Læger: Gitte Anna Madsen afgår efter tur og kan genvælges
b) 1 medlem valgt efter indstilling af Yngre Læger: Marianne Ingerslev Holt afgår efter tur og kan genvælges
c) 1 medlem valgt efter indstilling af FAS: Lisa Maria Bang afgår efter tur og kan ikke genvælges
d) 1 suppleant valgt efter indstilling af FAS: Carl Johan Erichsen efter tur og kan genvælges

 

Valg til Lægeetisk Nævn (for 3 år):
a) 1 medlem valgt efter indstilling af FAS: Erik René Obitz afgår efter tur og kan ikke genvælges
b) 1 medlem valgt efter indstilling af Yngre Læger: Anne Fogh Juvik udtræder
c) 1 suppleant valgt efter indstilling af FAS: Anne Jung afgår efter tur og kan genvælges

18.20
Bekræftelse af tid og sted for afholdelse af næste ordinære Læge- og repræsentantskabsmøde i 2021. Valg af tid og sted for Læge- og repræsentantskabsmøde i 2022
18.25
Eventuelt
18.30
Grab-and-go-mad